Temat zdrowia psychicznego przestał być swoistym tematem taboo, dlatego coraz otwarciej zaczyna się mówić o swoich problemach – co jest, oczywiście, dobrą zmianą. Wiele osób wciąż jednak bagatelizuje swoje problemy, czy też świadomie je neguje. Przyczyn takiego zachowania może być wiele, a najczęściej spowodowane jest to poczuciem wstydu. Wszystkie osoby, które borykają się z problemami lub zaburzeniami psychicznymi, powinny wiedzieć, że mogą, a wręcz powinni szukać pomocy. Wyjaśnimy więc podstawowe różnice pomiędzy zawodami ściśle związanymi ze zdrowiem psychicznym.

Psycholog.

Na samym początku warto podkreślić, że psycholog nie jest lekarzem. Nie oznacza to jednak, że nie warto korzystać z jego pomocy. Psychologiem jest osoba posiadająca odpowiednią wiedzę, kompetencję i wykształcenie – jest to więc absolwent szkoły wyższej. Jest wiele dziedzin psychologii, skupimy się jednak na psychologii klinicznej. Taka osoba odpowiada za diagnozowanie psychologiczne – na przykład podczas ubiegania się o pozwolenie na broń, czy też zdawania specjalistycznych testów. Jednocześnie, psycholog świadczy pomoc w trakcie kryzysów i wszelkich problemów emocjonalnych. Co warto wiedzieć, psycholog nie posiada uprawnień do przepisywania leków i prowadzenia kompleksowej psychoterapii.

Psychoterapeuta.

Ponownie, jak w przypadku psychologa – psychoterapeuta także nie jest lekarzem, nie posiada więc uprawnień do przepisywania leków na receptę, wystawiania zwolnień czy skierowań. Psychoterapeuta zajmuje się przede wszystkim pomaganiem pacjentom, którzy borykają się różnymi problemami natury psychicznej i emocjonalnej. Osoba ta odpowiedzialna jest za zdiagnozowanie danej choroby lub zaburzenia, określenia ścieżki leczenia czy radzenia sobie z danym problem. Warto wspomnieć, że zarówno psycholog jak i psychoterapeuta są zawodami zaufania publicznego. Obowiązują ich także tajemnice zawodowe, podobnie jak w przypadku tajemnicy lekarskiej.

Psychiatra.

Psychiatra jest rzeczywistym lekarzem, a więc osobą, która ukończyła studia medyczne i specjalizację z zakresu psychiatrii. Lekarz ten odpowiada za diagnozowanie oraz leczenie chorób psychicznych i zaburzeń. Psychiatra posiada całkowite uprawnienia do przepisywania leków, wystawiania zwolnień, orzeczeń czy skierowań. Pomoc uzyskiwana od psychiatry zazwyczaj skupia się głównie wokół farmakologicznego leczenia, wyjaśnienia przyczyn problemów. Niektórzy psychiatrzy mogą także posiadać odpowiednie kompetencje umożliwiające im prowadzenie terapii.