Pierwsze lata życia dziecka mają kluczowe znaczenie podczas kształtowania się jego osobowości i charakteru. Sposób wychowywania dzieci jest diametralnie odmienny względem przeszłości, na uwagę zasługuje również fakt, że przez wielu rodziców ten ważny aspekt jest zwyczajnie zaniedbywany. Nadmiar obowiązków w pracy i brak czasu wolnego dla własnych dzieci może zrodzić poważne problemy – lub odwrotnie, kiedy dziecku poświęca się zbyt wiele uwagi. Problemów z wychowywaniem dzieci może być wiele – coraz częściej jednak możemy spotkać się ze zjawiskiem „rozpieszczenia”.

Charakterystyczne cechy rozpieszczonego dziecka.

Rozpieszczenie jest niczym innym, jak swoistym zbiorem pewnych negatywnych cech, które mogą uprzykrzać życie nie tylko rodzicom, lecz także nauczycielom, rodzinie czy rówieśnikom. Najprostsza definicja rozpieszczenia zakłada, że są to dzieci niemające poszanowania dla pewnych granic, na pierwszym miejscu stawiają własne potrzeby a przy tym – nie potrafią docenić tego, co ktoś dla nich robi. Klasycznym już przykładem rozpieszczenia może być sytuacja, w której dziecko wymusza zakup danej zabawki za pomocą płaczu. Cech, które mogą zakrawać na rozpieszczenie, jest jednak o wiele więcej – trudno więc wymienić je wszystkie.

Czego należy unikać?

Rodzicielstwo to nie tylko ogromna odpowiedzialność, a często również szereg problemów – lecz przede wszystkim, ogromna radość z patrzenia na to, jak nasza pociecha zwyczajnie dorasta. Niestety, wielu rodziców w nazbyt stopniu faworyzuje, lub wręcz ubóstwia i stawia na piedestale własne potomstwo. Najprostszym przykładem niech będzie zwyczajny brak pewnych, ustalonych granic – co można bezpośrednio połączyć ze spełnianiem każdej zachcianki dziecka. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że kwestia rozpieszczenia nie jest winą dziecka, a jego rodziców – można więc śmiało powiedzieć, że wynika to tylko i wyłącznie z braku odpowiedniej wiedzy rodziców.